Atölye Modern’de bahar dönemi başlıyor

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, 15 Mart 2017’de Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Mario Levi ile başlıyor. Programda yer alan Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri, Çağdaş Sanatın Şifreleri, Sanatçıların Dünyasını Anlamak başlıklı seminerlerin yanı sıra Postmodern Teori ve Sanat başlıklı yeni bir atölye de sanatseverleri bekliyor

Atölye Modern’de bahar dönemi başlıyor
Atölye Modern’de bahar dönemi başlıyor Tugrul Demir
Bu içerik 430 kez okundu.
Reklam

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi yazar Mario Levi; Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Osman Erden yönetiminde düzenleniyor.

Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Ömer Faruk Şerifoğlu ve Haldun Dostoğlu’nun anlatımlarıyla gerçekleştirilen Sanatçıların Dünyasını Anlamak programında her seminerde farklı bir sanatçıya odaklanılıyor: Sanatçıların Dünyasını Anlamak seminerleri; Modernin inşası: Hale Asaf; Heykelde sıradan nesne ile kütlenin üretimi: Kuzgun Acar; Geleneğin çağdaş yorumu: Bedri Rahmi Eyüboğlu; Batı akılcılığı ve Doğu’dan Batı’ya sanatsal bir yolculuk: Erol Akyavaş; Türkiye’de soyut form arayışı: Nejat Devrim başlıklı dersleri içeriyor.

Yrd. Doç. Dr. Osman Erden, Doç. Dr. Alper Maral, Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu ve Doç. Dr. Zeynep Günsür’ün yönetiminde gerçekleşen Çağdaş Sanatın Şifreleri programında her seminer dersi çağdaş sanatın gelişiminde iz bırakmış sanat çalışmalarını ele alıyor: Program, “Fountain” / “Fontaine” (Marcel Duchamp, 1917), “The Treachery of Images” / “Ceci n'est pas une pipe” (René Magritte, 1928-1929), “4’ 33’’ (John Cage,1952), “One and three chairs” (Joseph Kosuth,1965), “Campbell’s Soup Cans” (Andy Warhol, 1968), “I Like America and America Likes Me” (Joseph Beuys, 1974), “Cafe Müller” (Pina Bausch, 1978), “Electronic Superhighway: Continental U.S, Alaska, Hawaii” (Nam June Paik, 1995) adlı sanat çalışmalarına odaklanıyor.

Yeni seminer: Postmodern Teori ve Sanat

Yrd. Doç. Dr. Nusret Polat (Okan Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü) tarafından gerçekleştirilen Postmodern Teori ve Sanat Semineri katılımcılarını, 1960 ve sonrası "postmodern teori" başlığı ile bir araya gelen düşünce tarihini okumaya, dönemin güncel kavramlarıyla sanatı yorumlamaya davet ediyor.

AICA TÜRKİYE İŞBİRLİĞİYLE SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Sanat Tarihi Seminerleri katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor.

 

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Akşam Programı:

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

29 Mart – 31 Mayıs 2017

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), 7., 8., 9. ve 10. Seminerlerini ise Yrd. Doç. Dr. Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunmaktadır.

 

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

15 Mart – 3 Mayıs 2017

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor. Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabilecek. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Program, İstanbul Modern Eğitim Odası’nda gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 15 katılımcı kabul ediliyor.

 

POSTMODERN TEORİ VE SANAT: NUSRET POLAT iLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

6 Nisan – 8 Haziran 2017

Perşembe günleri, 19.30-21.30

Yrd. Doç. Dr. Nusret Polat (Okan Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü) tarafından gerçekleştirilen Postmodern Teori ve Sanat Semineri katılımcılarını, 1960 ve sonrası "postmodern teori" başlığı ile bir araya gelen düşünce tarihini okumaya, dönemin güncel kavramlarıyla sanatı yorumlamaya davet ediyor. Barthes, Foucault, Lyotard, Deleuze, Baudrillard, Derrida ve Bourdieu gibi Fransız filozofların post-yapısalcı düşünce biçimlerini, sanat yapıtlarına dair çözümlemelerini ele alan program, postmodernizmi sanat üzerinden okumada temel bir birikim sunuyor.

 

SANATÇILARIN DÜNYASINI ANLAMAK

Etkinlik Süresi: 5 Hafta

14 Nisan – 12 Mayıs 2017

Cuma günleri, 10.30 – 12.30

Seminer, katılımcılarını Türkiye’de çağdaş sanat ortamının gelişmesine tanıklık etmiş sanatçıların yaşam öyküleri üzerinden, 20. yüzyıl sanat ortamını anlamaya davet ediyor. Sanat tarihçileri ve küratörlerin yönetiminde gerçekleştirilen bu seminer, kültürel oluşumları kişisel öyküler üzerinden işliyor: Fotoğraflar, videolar, sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen seminerlerin her biri günümüz sanatını etkilemiş, çağdaş sanatta iz bırakmış bir sanatçıyı konu alıyor.

Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Ömer Faruk Şerifoğlu ve Haldun Dostoğlu’nun program yürütücülüğünü üstlendikleri bu seminerin her bir dersi, farklı bir sanatçıya odaklanıyor. Seminer süresince katılımcılar sanatçıların yaratım süreçlerine, oluşturdukları anlatılara, biçim arayışlarına, disiplinötesi tavırlarına, cinsiyet ve kültürel kimliklerini sanatsal üretimlerine nasıl taşıdıklarına ilişkin bilgiler ediniyor; çağdaş sanatı anlamanın bir yöntemi olarak, yaşanmış hikayelerin izini sürüyorlar.

Modernin inşası: Hale Asaf

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu

Uygulama Tarihi: 14 Nisan 2017 / 10.30 – 12.30

Geleneğin çağdaş yorumu: Bedri Rahmi Eyüboğlu

Program Yürütücüsü: Ömer Faruk Şerifoğlu

Uygulama Tarihi: 21 Nisan 2017 / 10.30 – 12.30

Türkiye’de soyut form arayışı: Nejat Devrim

Program Yürütücüsü: Haldun Dostoğlu

Uygulama Tarihi: 28 Nisan 2017 / 10.30 – 12.30

Heykelde sıradan nesne ile kütlenin üretimi: Kuzgun Acar

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu

Uygulama Tarihi: 5 Mayıs 2017 / 10.30 – 12.30

Doğu’dan Batı’ya sanatsal bir yolculuk: Erol Akyavaş

Program Yürütücüsü: Haldun Dostoğlu

Uygulama Tarihi: 12 Mayıs 2017 / 10.30 – 12.30

 

 

 

ÇAĞDAŞ SANATIN ŞİFRELERİ

 

 

Günümüz Sanatına Yön Veren Yapıtlar Üzerine Bir Seminer Programı

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

28 Mart – 16 Mayıs 2017

Salı günleri, 19.30 – 21.30

Seminer programı, çağdaş sanatta, malzemesiyle, üretim biçimiyle, işaret ettiği konularla, yeni biçim ve yöntemler öneren avangart yapıtlara odaklanıyor. Çağdaş sanatın anlaşılması güç unsurlarına ışık tutmak, bilgilerini çoğaltmak ya da tazelemek isteyen katılımcılar, sanat tarihi, müzik ve koreografi gibi alanlarda uzmanlarla bir araya gelerek, 20. yüzyılda üretilen ve sanat tarihine yön veren sekiz farklı sanat çalışmasını ve bu çalışmaların günümüz sanatına yansımalarını araştırıyor.

Marcel Duchamp çağdaş sanat alanında hazır nesne kullanımını nasıl etkiledi? Magritte imge ve nesne arasındaki ilişkiye nasıl bir bakış açısı getirdi? John Cage, müziğe raslamsallığı ve somut unsurları nasıl taşıdı? Joseph Kosuth, sözel imge, görsel imge ve nesne arasındaki ilişkiselliği nasıl ele aldı? Andy Warhol üretim biçimine nasıl bir boyut kazandırdı? Joseph Beuys sanatın bir icra olarak algılanışına nasıl yön verdi? Pina Bausch, günlük hareket ve jestleri dans disiplinine nasıl taşıdı? Nam June Paik sanatta yeni medya kullanımına nasıl öneriler getirdi? Bu soruların yanıtlarını arayan seminer, yapıtların dünyasına bakarak çağdaş sanatın doğasını anlamada yöntemler sunuyor.

Program Takvimi

  1. Seminer: 28 Mart 2017, 19.30 – 21.30

MARCEL DUCHAMP, “Fountain”, 1917 (Fontaine)

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Osman Erden

  1. Seminer: 04 Nisan 2017, 19.30-21.30

RENÉ MAGRITTE, “The Treachery of Images”, 1928-1929 (Ceci n'est pas une pipe)

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Osman Erden

  1. Seminer: 11 Nisan 2017, 19.30 – 21.30

JOHN CAGE, “4’ 33’’, 1952

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Alper Maral

  1. Seminer: 18 Nisan 2017, 19.30 – 21.30

JOSEPH KOSUTH, “One and Three Chairs”, 1965

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Osman Erden

  1. Seminer: 25 Nisan 2017, 19.30-21.30

ANDY WARHOL, “Campbell’s Soup Cans”, 1968

Program Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Osman Erden

  1. Seminer: 02 Mayıs 2017, 19.30-21.30

JOSEPH BEUYS, “I Like America and America Likes Me”, 1974

Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu

 

  1. Seminer: 09 Mayıs 2017, 19.30-21.30

PINA BAUSCH, “Cafe Müller”, 1978

Program Yürütücüsü: Doç. Dr. Zeynep Günsür

  1. Seminer: 16 Mayıs 2017, 19.30-21.30

NAM JUNE PAIK, “Electronic Superhighway: Continental U.S., Alaska, Hawaii”, 1995

Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu

.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
CEYDA DÜVENCİ HAYATIN VE MUTLU OLMANIN KIYMETİNİ BİLENLERE SESLENİYOR
CEYDA DÜVENCİ HAYATIN VE MUTLU OLMANIN KIYMETİNİ BİLENLERE SESLENİYOR
Mersin’de Turizm Adı Altındere ile Şahlanıyor
Mersin’de Turizm Adı Altındere ile Şahlanıyor